ေပါက္ကရေလးဆယ္


လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕၏ ျခားနားခ်က္၊ကြာဟပံုတို႕ကို သုေတသန လုပ္ရန္ အတြက္ ကုပၼဏီၾကီးတစ္ခုက သိပၸံပညာရွင္မည္ေသာ အူေၾကာင္ၾကား၊ငပ်င္းၾကီးတစ္ဦးအား ရန္ပံုေငြမ်ားပံုေအာ ေပးသည္ဟူ၏။ ထိုသိပၸံ ပညာရွင္ၾကီးလည္း အစပိုင္းတြင္ေန႕ညမဟူ ၾကိဳးကုပ္ ကာေလ့လာျခင္း၊ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျခင္းအမႈတို႕ကို လုပ္ပါေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေရွးဦးမစြကပင္ အျခားအျခားေသာ ပညာရွင္အမည္ခံ အူေၾကာင္ၾကားမ်ားက လက္ဦးမႈရယူ၍ရွာေဖြျပီးျဖစ္ရကား ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ လူပ်င္း၊လူထူၾကီးအတြက္ အေထြအထူး ေဖာ္ထုပ္တင္ျပရန္မက်န္ေတာ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သိူ႕အျဖစ္မွန္ကို အမွန္အတိုင္း တင္ျပလိုက္
သည္ရွိေသာ္ ပံုမွန္ေလးရေနေသာ ရန္ပံုေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရမည္ဟူေသာအေတြးလက္လက္ျဖင့္ စိုေသာလက္မေျခာက္ေစရန္ အတြက္အရွည္ကိုရည္ေမွ်ာ္လ်က္ ကုပၼဏီ ပိုင္ရွင္တစ္စုအား …. “မိမိအေနျဖင့္ အပူတျပင္း၊အပတ္တကုပ္ ၾကိဳးစားသုေတသန ျပဳကာေနလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊မၾကာမွီ ကာလတစ္ခုတြင္ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေကာက္ယူခ်က္၊ နယူတန္၏ ရူပေဗဒ ဆန္းေခတ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္၊ အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိန္း၏ ျပန္လွန္က်ိဳးေၾကာင္းစပ္ဆက္မႈသေဘာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မႈ မ်ားႏွင့္မနီးယိုးစြဲ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားႏိုင္ေသာ ေခတ္သစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ မိမိၾကားတြင္ အလႊာပါးေလးသာျခားေတာ့ သေယာင္ေယာင္”…. ညာရႊီး ေခြၽးသိပ္အခ်ိဳသပ္ကာခ်ဴေနေလေတာ့သည္။တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ရံုးခန္းသို႕လာကာ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၊ လက္ေထာက္မ်ား အတင္းေျပာ၊ျငင္းခုန္သည္ကိုအၾကီးအကဲတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒိုင္အျဖစ္ခံယူကာဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေန႕လည္စာ၊ညေနစာတို႕ကို အရန္သင့္ခူးခတ္စားကာ အာဟာရျဖည့္ျခင္း၊ေန႕လည္ေန႕ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အင္အားျဖစ္ေစရန္ တစ္ေရးတစ္ေမာမွ်ခေလာေခၚအိပ္စက္ျခင္းစသည္စသည္တို႕ျဖင့္သုေတသနလုပ္ငန္းၾကီးကို အျပင္းအထန္လည္ပတ္လ်က္ရွိရာ မ်ားမၾကာေသာကာလတစ္ခုအေရာက္တြင္……

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ အူတူေၾကာင္ေတာင္ ပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္အိပ္စက္ျခင္းမွႏိုးလတ္ေသာခဏတြင္ မိမိဖင္ေညွာင့္ရိုးေနရာတြင္အျမီွးေပါက္စ ေလးတစ္ခု ခုလုခုလု ႏွင့္ ေနရာယူေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ႏိုင္လိုက္ေလေတာ့သည္။ဥာဏ္အလႊာကို ေသခ်ာျဖတ္သံုးေလေသာ္ လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕အၾကား အလြန္နီးစပ္ပါလ်က္မတူညီကြဲျပားရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကို ထင္ရွားစြာ သိျမင္သြားေလေတာ့သည္ဟူ၏။ငွင္းမွာ အျခားမဟုတ္ အလုပ္ ဟူေသာ အရာပင္တည္း။လူတို႕တြင္ အလုပ္ဟူေသာကိစၥအ၀၀ တို႕ကို ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျခလက္မနားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အျမီွးဟူေသာမလိုလားအပ္သည့္ ရမ္းခါရမ္းခါ ပစၥည္းမွာ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္(သို႕မဟုတ္) ပေပ်ာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုမွဆန္႕က်င္ဖက္ေတြးရေသာ္ေမ်ာက္ဟူေသာသတၱ၀ါကားအိပ္၊စား၊ကာမ ထိုသံုး၀ မွတစ္ပါးအျခားေသာ အလုပ္တာ၀န္ဟူသည္စိုးစဥ္းမွ မထမ္းေဆာင္ရကားအျမီွးရွိရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားဟုယူေသာ္ရေကာင္း၏ဟုဥာဏ္အလ်င္တြင္ထင္လင္းစြာ ေတြ႕ေလသည္။ထိုေနာက္ အခ်ိန္စကၠန္႕မဆိုင္း ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ၾကီးထံအေရာက္လွမ္းကာ မိမိ၏ မဟာ့မဟာ ေတြ႕ရွိမႈၾကီးကို ၀မ္းသာအားရ ေလေပးရန္ ခ်ီလွမ္းေလေတာ့သည္။

ေနာက္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္မည္ေသာ လူၾကီးမင္းရံုးခန္းေပါက္၀ အေရာက္ တံခါးမေခါက္၊ခြင့္မေတာင္းပဲ ၀င္ေလရာ အတြင္းတြင္ …လူတစ္ရပ္နီးပါးမွ်အရွည္ရွိေသာ အျမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ခါးပတ္အျဖစ္ပတ္ကာေဘာင္းဘီျပင္၀တ္ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ လူၾကီးမင္း ကိုထင္ရွားစြာေတြ႕လိုက္ရပါေလေတာ့သတည္း..။

လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေလးအတြင္း၀ယ္..လူရွင္းေနစဲပင္။ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ရွိေနတုန္း။တစ္ေယာက္ထဲေသာစား
သံုးသူအျဖစ္ရွိေနေသာလူလတ္ပိုင္းတစ္ဦးထိုင္ေနေသာစာပြဲ၀ိုင္းေလးသို႕ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိလူရြယ္တစ္ဦး
ေရာက္လာျပီး ခြင့္မေတာင္းပဲထိုင္ကာ……..

အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာကို္အေတာင္ပံမပါဟုနားလည္ထားလွ်င္မွားပါလိမ့္မယ္၊မိတ္ေဆြ။သူ႕မွာအေတာင္ပံရွိတယ္ဆိုတာ
ကြၽန္ေတာ္သိတာသိပ္မၾကာေသးဘူးဗ်။မိတ္ေဆြၾကည့္ရတာကြၽန္ေတာ္ေျပာတာသိပ္မယံုသလိုပဲ။ရပါတယ္။ကြၽန္
ေတာ္ေျပာတာကိုကအဆန္းၾကီးလိုလိုျဖစ္ေနတာကိုး..ေနာ္။(……….)ဟုတ္တယ္ဗ်။အဲဒီ..အခ်စ္ဆိုတာၾကီးကကြၽန္
ေတာ့္ဆီကိုျဗဳန္းဆို၀င္လာတာေလ။မေတာ္တဆ၀င္တိုက္မိတယ္လို႕ေျပာရင္လည္းမမွားဘူး။အဲ..မွားတယ္လို႕ေျပာ
ရင္လည္းရႏိုင္တယ္။(ဘာေတြလဲဟ..ဒီငေၾကာင္။)မေတာ္တဆဆိုတဲ့ဟာကရာႏႈံးျပည့္မွန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္”ျဗဳန္း”
ဆိုတာၾကီးကေတာ့မမွန္ဘူးဗ်။သူကလိပ္ျပာေလးတစ္ေကာင္ကိုး..ေနာ္။အဲလိုျဗဳန္းဆိုျပီးဘယ္လာပါ့မလဲ။သူ႕ရဲ႕အ
ေတာင္ပံေလးႏွစ္ဖက္ကို”ဖက္လက္..ဖက္လက္”နဲ႕ပ်ံျပီးလာတာေပါ့။(သြားရွာျပီ။)နားရွဳပ္သြားျပီထင္တာပဲ။ဟဲ..ဟဲ။
အားမနာပါနဲ႕ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားမ်က္ႏွာၾကီးကို ၾကည့္ျပီးကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။နားရွဳပ္တယ္ဆိုရင္ရွင္းျပရမွာေပါ့။
(ဒီေန႕ေတာ့ ျပႆဒါးပဲေဟ့။)

ဇာတ္လမ္းအစကဒီလိုဗ်။ဧျပီေႏြရဲ႕ေန႕လည္ခင္းတစ္ခုေပါ့။(ကဗ်ာမဆန္လိုက္တာ။သူမ်ားေတြကဒီဇင္ဘာနံနက္ခင္း
ေတြ၊ဘာေတြနဲ႕စတာ။သူ႕က်မွ…ထြီ။)ဟိုး။နားေထာင္ပါဦး။အေအးဆိုင္ေလးတစ္ခုမွာကြၽန္ေတာ္ထိုင္ေနတုန္းမွာေပါ့။ သိပ္လွတယ္လို႕ေျပာလို႕ရတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အဲဒီအေအးဆိုင္ေလးထဲကို၀င္လာတယ္။တစ္ကယ္ဗ်ာ။သူ႕
အကၤ်ီလက္ေလးႏွစ္ဖက္က…ဘယ္လိုေျပာရမလဲဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ္ကလည္းမိန္းမ၀တ္အကၤ်ီေတြနဲသိပ္မရင္းႏွီးဘူးဗ်။
(ညံံ့ခ်က္ကကြာ။ႏိုးတူးပဲထင္တယ္။)ေၾသာ္..သိဘီ။သိဘီ။လက္ႏွစ္ဖက္ကေခါင္းေလာင္းပံုေလးလိုေလ။အဲဒါမ်ိဳးေပါ့။
ဒါေပမယ့္က်ဳပ္မ်က္လံုးေတြထဲမွာေတာ့သူကေတာ္ေတာ္ကိုလွေနတာဗ်။ၾကည္ေအးေနတာပဲ၊သိလား။(အင္း..ဒီအ
ရူးေတာ့အမဲသားႏွပ္နဲ႔တိုးခဲ့ေခ်ျပီ။)အဲ.သူ႕အကၤၤ်ီေလးကအ၀ါေရာင္ေလး၊ေနာက္အျပာေရာင္လည္းနည္းနည္းပါ
တယ္။(ေၾသာ္.ေၾသာ္.ဆက္ပါဦးမေျပာလည္းဆက္ေလထြားဦးမယ့္ရုပ္ပါပဲေလ။)ခင္ဗ်ားပဲစဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ဒီေတာ့
လမ္းေလွ်ာက္တိုင္းေျခတစ္လွမ္းလွမ္းလိုက္တိုင္းေတာင္ပံခတ္သလိုမ်ိဳးေလးနဲ႕၊ခင္ဗ်ားေကာမ်က္စိထဲျမင္ျပီလား။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မ်က္စိထဲကကိုခုထိမထြက္ေသးဘူးဗ်။(ျဖစ္ရေလ။..)

ေနာက္သူက၀င္လာျပီးကြၽန္ေတာ္နဲ႕မလွမ္းမကမ္းမွာထိုင္ျပီးအေအးတစ္ခြက္မွာေသာက္တယ္ဆရာ။(အလဲ့..ဒီ
ေကာင္ကငါ့ကိုဆရာေတြ၊ဘာေတြေခၚလို႕..မဆိုးဘူးတိုးတက္လာျပီ။ဟင္း..ဟင္း..။)အို….မ်က္ႏွာေလးကေလ။
ၾကည္ရွင္းျပီးေအးျမေနတာပဲဗ်ာ။(ဘာလည္း..ေရခဲတုန္းၾကီးလားဟ..။)ထိုင္ေနပံုေလးကလဲေလ၊က်က္သေရအ
ျပည့္၊အျပည့္ဆိုမွအျပည့္။အေအးေသာက္ေနတာေလးကလဲေလဗ်ာ..။ဟို…ဟို..ဘယ္လိုေျပာရပါ့။(မေျပာပါနဲ႕
ေတာ့ကြာ။..ေတာ္ပါေတာ့။)အဲဒီလိုပဲမွတ္လိုက္ေတာ့ဗ်ာ.ေနာ္။ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတာမိတ္ေဆြနားလည္တယ္မလား။ အိုေကေနာ္။ဟုတ္ျပီဗ်ာ.ေဟ့LONDONတစ္ပြဲေလာက္ကြာ..ညီ။(အေစာကတည္းကမွာေရာေပါ့။)ေသာက္ပါဗ်ာ။
ေၾသာ္..ေဟ့..မီးျခစ္ေပးပါဦးကြာ။ခဏေလး..ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာဘယ္နားေရာက္သြားျပီလဲ။…ေၾသာ္..သူအေအး
ေသာက္တာေနာ္..။ဟုတ္တယ္။သူအေအးေသာက္ေနတာ။သူအေအးေသာက္ေနပံုေလးကၾကည့္ေကာင္းလြန္းလို႕
ဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ့ခြက္ထဲကအေအးေတြကုန္တဲ့အထိ၊ဟုတ္ဘူး၊အေအးေတြကုန္တာေတာင္မသိဘဲေလေတြစုတ္တဲ့
အသံၾကားတဲ့အထိကိုကြၽန္ေတာ္တစ္ေမ့တစ္ေမာေသာက္မိသြားတယ္။အဲဒါေပါ့ဗ်ာ။အဲလိုေၾကာင့္သူကရုတ္တ
ရက္ပဲကြၽန္ေတာ့္ရွိတဲ့ဖက္ကိုလွည့္ၾကည့္တယ္ဗ်ာ။ (ေ_ာက္ရူး..။) ကြၽန္ေတာ္အရမ္းကို ရင္ေတြခုန္ျပီး အရမ္းကို
ေပ်ာ္တာပဲ..သိလား။ဒီလိုမွန္းသိရင္အစတည္းကဒီလိုလုပ္လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ဟဲ..သူကတစ္ခ်က္ပဲၾကည့္တာဗ်။
ျပီးေတာ့ျပန္လွည့္သြားေရာ။(မင့္ပံုကိုကေၾကာက္စရာကိုး။ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျပဴးူျဖဲၾကည့္ေနမွန္းမွမသိတာ။
ႏွာဘူးရ..။)

ေနာက္သူပိုက္ဆံရွင္းျပီးထေတာ့ကြၽန္ေတာ္လည္းေနာက္က ထလိုက္တာေပါ့။ပိုက္ဆံမရွင္းပဲထေျပးတယ္မွတ္ျပီး
ဆိုင္ရွင္ကေနာက္ကလိုက္ေအာ္၊ကြၽန္ေတာ္ကမၾကား။ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ရွက္စရာၾကီးဗ်။ဟတ္ .. ဟတ္။သူ
လည္းဒါကိုသတိထားမိမွာပါ..ေနာ္။(ေတာက္..ငါကြာ။စိတ္ညစ္တယ္။ဒီငနဲကေတာ့။)သူက..သူက..။ကြၽန္ေတာ္
ေျပာတာ..ဘယ္ေရာက္သြားျပန္ျပီလဲ။ဟုတ္ျပီ..သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္သြားတာ။သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္သြားေတာ့..
အင္း..ဟုတ္တယ္။သူပန္းျခံေလးတစ္ခုထဲ၀င္သြားတာဗ်။ကြၽန္ေတာ္လည္းေနာက္ကလိုက္တယ္ဆိုမွေတာ့ အဆံုး
ထိလိုက္ေတာ့မယ္ဆိုျပီးဆက္လိုက္သြားတာေပါ့။သူကပန္းျခံထဲကခံုတန္းေလးမွာ၀င္ထိုင္ေနတယ္ေလ။ကြၽန္
ေတာ္လည္း သူနား၀င္ထိုင္ရဲတဲ့သတိၱမရွိေလေတာ့..ဟဲ…မနီးမေ၀းကပဲေယာင္ေပ၊ေယာင္ေပနဲ႔ၾကည့္ေနေတာ့
တာေပါ့ဗ်ာ..။ေနာက္ရုတ္တရက္ဆိုေကာင္မေလးရဲ႕အေတာင္ႏွစ္ဖက္။ဟုတ္ဘူး..လက္ႏွစ္ဖက္ကေတာင္
ပံေတြျဖစ္ျပီးထပ်ံေလေရာဆရာေရ။(ဘာလဲ..။ျဂိဳလ္ၾကီးကိုးလံုးတစ္ခါတည္းေခါင္းေပၚတက္ေနေနၾကသ
လားကြာ။ေတာ္ပါေတာ့။)ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႕ကိုမိလိုမိျငားလွမ္းဆြဲေတာ့မမိပါဘူးဗ်ာ..။ဟင့္..အီး..အီး…။

ထိုစဥ္..”ေဟ့..ဟိုမွာေတြ႕ျပီ။ကားရပ္၊ကားရပ္..။ေဟ့..မေျပးနဲ႕ေနာ္..။..” အသံဗလံမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးရံုကားလို
ကားတစ္စီး”ကြၽိ” ခနဲ ဆိုက္လာျပီး ကားေပၚမွ လူႏွစ္ေယာက္ ေျပးဆင္းလာကာ ပံုေျပာသူလူငယ္ကို ဖမ္းလိုက္
ပါေတာ့သည္။လူငယ္လည္း…တစ္ဟီးဟီး..တစ္ဟားဟား ..တစ္ငိုငို..တစ္ရီရီ ႏွင့္ ရုန္းရင္းကန္ရင္း လိုက္ပါသြား
ေလေတာ့သည္။ ေနာက္ ကားေရွ႕ခန္းမွမ်က္မွန္ႏွင့္လူၾကီးတစ္ဦးဆင္းလာျပီးနားေထာင္သူလူလတ္ပိုင္း
ထိုလူကို ..”စိတ္မရွိပါနဲ႕ဗ်ာ ..။ဒီလူက စိတ္ေရာဂါကုေဆးရံုကထြက္ေျပးသြားတဲ့လူနာခင္ဗ်..။စိတ္ေဖါက္ျပီး
သူေလွ်ာက္ေျပာတတ္တယ္ေလအႏာၱရာယ္ေတာ့မေပးတတ္ပါဘူး။ဒါနဲ႕ခင္ဗ်ားကိုျမင္ဘူးသလိုလိုပဲဗ်..။
ခင္ဗ်ားနာမည္က..”

“ဆရာကြၽန္ေတာ့ကိုတစ္ကယ္မမွတ္မိေတာ့ဘူးလားဗ်..။ကြၽန္ေတာငေထာ္ေလဗ်ာ..။ဟီး..ကြၽန္ေတာ္လည္း
ဆရာတို႕ဆီကလူနာေဟာင္းပဲဗ်..။ကြၽန္ေတာ္ခုေနေကာင္းသြားပါျပီ။ဆရာတို႕ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ..။”

“ေအးဗ်ာ..။ခင္ဗ်ားက်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနတာကိုေတြ႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း၀မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ..။ ခုဘာ
ေတြလုပ္ေနတာလည္းဗ်..။”
“ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ၊မလုပ္ပါဘူးဆရာ..။တစ္ကယ္ေျပာေနတာပါ။ကြၽန္ေတာ္ေနေကာင္းပါတယ္။..”
“အင္း ..ဒါဆိုလည္း ..ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕ လိုက္လည္ပါဦးလားဗ်ာ..။ဟိုမွာ..မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေလး
ေတြနဲ႕ေတြ႕ရတာေပါ့ဗ်ာ..။”
“အာ…မလုပ္ပါနဲ႕ဆရာရယ္..။ကြၽန္ေတာ္သြားေတာ့မယ္ေနာ္..။ခြင့္ျပဳပါဦးဗ်ာ။..”
“ေဟ့ … လာၾကဦး..။ဒီက်န္တဲ့တစ္ေယာက္ပါေခၚသြားမွရမယ္။ဒီေကာင့္ကုိၾကည့္ၾကစမ္းပါဦး။ေနေကာင္း
တယ္သာေျပာတယ္။ခါးမွာလည္းယပ္ေတာင္စုတ္ၾကီးထိုးလို႕။ေတာက္..အရူးေတြမ်ားကြာ။သူငါ့ကိုေက်ာ
ေပးျပီးလွည့္လိုက္တာ၊ဘြားကနဲကိုတန္းမိေတာ့တာပဲ။ ငါမသကၤာလို႕အစ္ၾကည့္တာ၊မိတာပဲ။ တစ္ခါတည္း
ေခၚသြား..ဒီေကာင္ကိုပါ။ ဒီတစ္ခါေတာ့တစ္ေယာက္လိုက္ရွာရင္းႏွစ္ေယာက္မိသြားျပီေဟ့။”

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္းရွိ ေကာင္တာမွ အမယ္အိုၾကီးသည္ ထိုအျဖစ္ကို ၾကည့္ျပီး ..ဟင္းကနဲ
သက္ျပင္းခ်ကာျငီးလိုက္သည္မွာ..”ေၾသာ္..ဘုရားေဟာမ်ားတယ္မွန္ပါလား။ ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုး အရူးေတြနဲ႕အျပည့္..။အင္း..အင္း..။အနိစၥ၊အနတၱ၊ဒုကၡ…”

ဒီမနက္ သူႏိုးထလာသည္။ ထံုးစံအတိုင္းသာျဖစ္ျပီး ဘာမွထူးထူးျခားျခားေတာ့မရွိလွ။ပံုမွန္အတိုင္းမ်က္ႏွာသစ္မည္၊သြားတိုက္မည္၊
ေရခ်ိဳးမည္။အိမ္သာတက္ ေနာက္ မနက္စာစားလိမ့္ဦးမည္သာ။ ထူးဆန္းသည္ ဟူေသာ အရာတစ္ခုမွမပါ၊သစ္လြင္မႈရနံပါးပါးေလး ေတာင္မရေသာ ဘ၀ ။ျပင္းရိဖြယ္အတိျပီးေသာ ျဖစ္တည္မႈ။ သူတစ္ကိုယ္ရည္တည္ရွိမႈသည္ ဘာႏွင့္တူလို႕တူေနမွန္းသူပင္ျပန္
မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ေပ။

အိမ္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ေလးသာရွိေသာ တိုက္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းသာ အခန္းႏွင့္တူသေယာင္ရွိသည္။ ဧည့္ခန္းလည္းဒါ၊ထမင္းစားခန္းလည္းဒါ၊အိပ္ေတာ့လည္းဒီေနရာမွာပဲ။ခရုခြံေလးထဲေရာက္ေနသလိုလို မၾကာမၾကာခံစားမိသည္။
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း မီးျခစ္ဘူးေလးနဲ႕တူသလိုပဲ ဟုအေပါင္းအသင္းေတြကိုေျပာမိေတာ့ ၀ိုင္းရီတာခံခဲ့ရဘူးေသးသည္။
အရင္ကႏွစ္ေယာက္ေနေသာ္လည္း မင္းသားကယခု သူ႕ေကာင္မေလးနဲ႕ေနမည္ဆိုျပီးလက္ျပ၊အထုပ္ထမ္းလိုက္သြားေလေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲ က်န္ခဲ့သည္။ငုတ္တုပ္။အစေတာ့မေနတတ္မထိုင္တတ္။ေနာက္ေတာ့လည္း မီးဖိုက ျပန္က်လာတဲ့မီးေသြး
အေဟာင္းေတြလို သူ႕စိတ္ေတြကေအးခဲျပီးေနသားၾကသြားေတာ့သည္။ဘ၀ဆိုတာ ဒါပါပဲလားလို႕ခပ္ေျခာက္ေျခာက္ရီေမာ
ျပီးဟားတိုက္လိုက္ေတာ့လည္း ေနသာထိုင္သာရွိသလိုလို။

အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ ဘတ္စ္ကားစီးသည္။ဘတ္စ္ကားစီးရသည္ကလည္း အရင္ဘ၀က ငါးပိလုပ္ေရာင္းဘူးသည့္အလား၀ဋ္ေၾကြး
ရွိသည္ကို တစ္လံုးတစ္၀ ျပန္ဆပ္ရေသးသည္။လူန႕ံ၊ေခြၽးန႕ံ၊….န႕ံ၊….နံ႕။စံုသမထံုသင္းကာေနသည္။ရံုးေရာက္လွ်င္ အေနမနား မန္ေနဂ်ာကို ၾကည့္ဖား ျပီးမဆူမခံရေအာင္လည္း ေနတတ္ထိုင္တတ္ပါမွ ေတာ္ကာက်မည္။ေန႕လည္စာကိုေတာ့ရံုးနားကဆိုင္မွာ
ပဲလေပးစား၊လေပးမစားလွ်င္လည္းနပ္မမွန္ႏိုင္။တစ္လတြင္ ရက္ ၂၀ ေလာက္က ဘိုင္ပ်က္၊ေရခမ္းေလ့ရွိတာ ဒို႕ရိုးရာ။
ထမင္းဆိုင္ကို လေပးလို႕က်န္တာေၾကြးဆပ္ မိတ္မပ်က္။ဘ၀ဆိုတာ သီအိုရီေတြ၊ေဖၚျမဴလာေတြ အပိုင္းအစေတြ
ဆက္စပ္ထားသလားပဲထင္ေတာ့သည္။

တခါတရံေသာညေနခင္းဆို အခ်စ္ေဟာင္းေတြအေၾကာင္းျပန္ေတြး၊ၾကည္ႏူးစရာေလးေတြ ကိုျပန္ေအာက္ေမ့၊ဒီလိုနဲ႕ပဲရက္ေတြ
ၾကာလာ။ပ်င္းလာလွ်င္ လမ္းထိပ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာသြားျပီး ျပတဲ့ဇာတ္ကားေလးၾကည့္၊ျပန္လာလို႕မွထပ္ပ်င္းရင္ ဂစ္တာတီး။
သူမ်ားေတြလို ေရဒီယိုဆိုတာလဲမရွိေလေတာ့ေဘးတိုက္က အေဆာင္ေနကေလးမေတြ ေျပာတဲ့အတင္းေလညွင္းကို စိတ္၀င္စား
စရာရွိမည္ထင္လွ်င္၀ရံဒါမွာတိတ္တိတ္ေလးထိုင္ျပီးစြပ္က်ယ္ပါးပါး၀တ္ျပီးေတာ့ နားေသာတဆင္သည္။ဟိုေကာင္ေလးကအတန္း
ထဲက ဒီေကာင္မေလးနဲ႕ဘာလိုလို၊ဘယ္ေကာင္မေလးက ညာေကာင္ေလးကို က်ိတ္ၾကိဳက္ေနတာနဲ႕ေပါ့ေလ။ေကာင္မေလးက ကားတင္ေျပးမယ္ဟူေတာ့မၾကားဖူးေသးလို႕သာေတာ္ေသးသည္။

စိတ္အိုက္လာလွ်င္ အင္းယားကန္ေဘာင္ကိုတက္မည္။ အတြဲေတြ ကလိတာကို အသာၾကည့္မည္။ အတြဲေတြကဲတာကို အသာဟဲမည္။
ေနာက္ေမွာင္လာလွ်င္ (သို႕မဟုတ္)ျခင္ကိုက္လာလွ်င္ဒါရိုက္တာမပါပဲ အတြဲမ်ားသာပါသည့္ ထိုရွဴတင္မွသူျပန္မည္။ဒါေတြကို သူျပန္
အိမ္မက္ဖို႕မစဥ္းစား။စိတ္ေတြအရမ္းမြန္းက်ပ္လာလွ်င္ေတာ့ ဘုရားသြားတတ္သည္။ အလုပ္မွာ စိတ္ပင္ပန္း၊လူပင္ပန္းႏွင့္ တစ္ေနကုန္
နီးပါးေနရသည္မွာ မစားသာ။ဘုရားရိပ္တရားရိပ္က အလြန္ေအးသည္မွာမွန္လွေပသည္။စိတ္သာမခိုင္လွ်င္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ဆြဲျပီး ထိုးအိပ္မိႏိုင္သည္။ညစာကေတာ့ အနီးရွိေစ်းေလးမွာ ဟင္း၀ယ္ျပီးခ်က္စားမည္။စားေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူးဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္လက္ရာနဲကကိုယ္မို႕မေ၀ဖန္ေၾကးေပါ့။

အိပ္မည္ဆိုျပီးမနက္ကတည္းက မသိမ္းဘဲေထာင္တားသည့္ ျခင္ေထာင္ထဲကို၀င္ျပီး အတင္းအိပ္ရန္ၾကိဳးစားသည္။အိပ္မေပ်ာ္
လွ်င္ငုတ္တုပ္ထထိုင္သည္။ေစ်းေပါေပါႏွင့္၀ယ္ရေသာ္ ဓါတ္မီးအစုတ္ေလးႏွင့္ ျခင္လိုက္ရွာမည္။မ်က္စိေညာင္းလွ်င္အိပ္ေပ်ာ္သြား
လိမ့္မည္။