ခ်စ္သူ………..
မင္း ..သစ္သားမီးျခစ္ဗူးေလးေတြအေၾကာင္းကိုသိလား…။

သူတို႕ဟာ လူေတြအလင္းကိုထြန္းညိွဖို႕၊အပူကိုရရွိႏိုင္ဖို႕…
သူတို႕ရဲ႕ အေသြးအသား၊အတြင္းကလီစာေတြကိုထုတ္ေပးရရွာတယ္၊
သူတို႕ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဒဏ္ရာအနာတရေတြ ျဖစ္ခြင့္ေပးျပီးေပးဆပ္ရွာတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခ်စ္သူရယ္…….
သူတို႕ကိုယ္ထဲက အေသြးအသားေတြကုန္သြားတဲ့အခါ
သူတို႕ခႏၶကိုယ္မွာ အနာေတြဗလပြနဲ႕ စုတ္ျပတ္သတ္သြားတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့…..
လူေတြက သူတို႕ေလးေတြကို လြယ္လင့္တကူပဲ စြန္႕ပစ္လိုက္ၾကတယ္ေလ။

ခ်စ္တဲ့သူရယ္…
ကိုယ္ဟာ မင္းရဲ႕ဘ၀ မွာ မီးျခစ္ဗူးေလးတစ္ဗူးအျဖစ္ သေဘာထားျပီးစြန္႕ခြာခံရေတာ့မွာလားကြာ။