လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕၏ ျခားနားခ်က္၊ကြာဟပံုတို႕ကို သုေတသန လုပ္ရန္ အတြက္ ကုပၼဏီၾကီးတစ္ခုက သိပၸံပညာရွင္မည္ေသာ အူေၾကာင္ၾကား၊ငပ်င္းၾကီးတစ္ဦးအား ရန္ပံုေငြမ်ားပံုေအာ ေပးသည္ဟူ၏။ ထိုသိပၸံ ပညာရွင္ၾကီးလည္း အစပိုင္းတြင္ေန႕ညမဟူ ၾကိဳးကုပ္ ကာေလ့လာျခင္း၊ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျခင္းအမႈတို႕ကို လုပ္ပါေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေရွးဦးမစြကပင္ အျခားအျခားေသာ ပညာရွင္အမည္ခံ အူေၾကာင္ၾကားမ်ားက လက္ဦးမႈရယူ၍ရွာေဖြျပီးျဖစ္ရကား ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ လူပ်င္း၊လူထူၾကီးအတြက္ အေထြအထူး ေဖာ္ထုပ္တင္ျပရန္မက်န္ေတာ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သိူ႕အျဖစ္မွန္ကို အမွန္အတိုင္း တင္ျပလိုက္
သည္ရွိေသာ္ ပံုမွန္ေလးရေနေသာ ရန္ပံုေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရမည္ဟူေသာအေတြးလက္လက္ျဖင့္ စိုေသာလက္မေျခာက္ေစရန္ အတြက္အရွည္ကိုရည္ေမွ်ာ္လ်က္ ကုပၼဏီ ပိုင္ရွင္တစ္စုအား …. “မိမိအေနျဖင့္ အပူတျပင္း၊အပတ္တကုပ္ ၾကိဳးစားသုေတသန ျပဳကာေနလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊မၾကာမွီ ကာလတစ္ခုတြင္ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေကာက္ယူခ်က္၊ နယူတန္၏ ရူပေဗဒ ဆန္းေခတ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္၊ အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိန္း၏ ျပန္လွန္က်ိဳးေၾကာင္းစပ္ဆက္မႈသေဘာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မႈ မ်ားႏွင့္မနီးယိုးစြဲ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားႏိုင္ေသာ ေခတ္သစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ မိမိၾကားတြင္ အလႊာပါးေလးသာျခားေတာ့ သေယာင္ေယာင္”…. ညာရႊီး ေခြၽးသိပ္အခ်ိဳသပ္ကာခ်ဴေနေလေတာ့သည္။တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ရံုးခန္းသို႕လာကာ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၊ လက္ေထာက္မ်ား အတင္းေျပာ၊ျငင္းခုန္သည္ကိုအၾကီးအကဲတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒိုင္အျဖစ္ခံယူကာဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေန႕လည္စာ၊ညေနစာတို႕ကို အရန္သင့္ခူးခတ္စားကာ အာဟာရျဖည့္ျခင္း၊ေန႕လည္ေန႕ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အင္အားျဖစ္ေစရန္ တစ္ေရးတစ္ေမာမွ်ခေလာေခၚအိပ္စက္ျခင္းစသည္စသည္တို႕ျဖင့္သုေတသနလုပ္ငန္းၾကီးကို အျပင္းအထန္လည္ပတ္လ်က္ရွိရာ မ်ားမၾကာေသာကာလတစ္ခုအေရာက္တြင္……

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ အူတူေၾကာင္ေတာင္ ပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္အိပ္စက္ျခင္းမွႏိုးလတ္ေသာခဏတြင္ မိမိဖင္ေညွာင့္ရိုးေနရာတြင္အျမီွးေပါက္စ ေလးတစ္ခု ခုလုခုလု ႏွင့္ ေနရာယူေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ႏိုင္လိုက္ေလေတာ့သည္။ဥာဏ္အလႊာကို ေသခ်ာျဖတ္သံုးေလေသာ္ လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕အၾကား အလြန္နီးစပ္ပါလ်က္မတူညီကြဲျပားရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကို ထင္ရွားစြာ သိျမင္သြားေလေတာ့သည္ဟူ၏။ငွင္းမွာ အျခားမဟုတ္ အလုပ္ ဟူေသာ အရာပင္တည္း။လူတို႕တြင္ အလုပ္ဟူေသာကိစၥအ၀၀ တို႕ကို ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျခလက္မနားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အျမီွးဟူေသာမလိုလားအပ္သည့္ ရမ္းခါရမ္းခါ ပစၥည္းမွာ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္(သို႕မဟုတ္) ပေပ်ာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုမွဆန္႕က်င္ဖက္ေတြးရေသာ္ေမ်ာက္ဟူေသာသတၱ၀ါကားအိပ္၊စား၊ကာမ ထိုသံုး၀ မွတစ္ပါးအျခားေသာ အလုပ္တာ၀န္ဟူသည္စိုးစဥ္းမွ မထမ္းေဆာင္ရကားအျမီွးရွိရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားဟုယူေသာ္ရေကာင္း၏ဟုဥာဏ္အလ်င္တြင္ထင္လင္းစြာ ေတြ႕ေလသည္။ထိုေနာက္ အခ်ိန္စကၠန္႕မဆိုင္း ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ၾကီးထံအေရာက္လွမ္းကာ မိမိ၏ မဟာ့မဟာ ေတြ႕ရွိမႈၾကီးကို ၀မ္းသာအားရ ေလေပးရန္ ခ်ီလွမ္းေလေတာ့သည္။

ေနာက္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္မည္ေသာ လူၾကီးမင္းရံုးခန္းေပါက္၀ အေရာက္ တံခါးမေခါက္၊ခြင့္မေတာင္းပဲ ၀င္ေလရာ အတြင္းတြင္ …လူတစ္ရပ္နီးပါးမွ်အရွည္ရွိေသာ အျမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ခါးပတ္အျဖစ္ပတ္ကာေဘာင္းဘီျပင္၀တ္ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ လူၾကီးမင္း ကိုထင္ရွားစြာေတြ႕လိုက္ရပါေလေတာ့သတည္း..။

One Response to “ေမ်ာက္ႏွင့္လူ”


  1. ဟား ဟား
    ရွာရွာေပါက္ေပါက္ေတြးတတ္တယ္……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s