ကေလးေတြ လဲ၀မ္းသာအားရအရ�ုးေတြဟ�ုနားဒီနားေစတီေတာ္လဲ ထီးေတာ္ေျမခဒီလ�ုေလွေလးေပၚကခ်မီးမီးမုန္႕စားျပီေနာ္ေရွ႕က�ုလာၾကေဟ့