June 2008


လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕၏ ျခားနားခ်က္၊ကြာဟပံုတို႕ကို သုေတသန လုပ္ရန္ အတြက္ ကုပၼဏီၾကီးတစ္ခုက သိပၸံပညာရွင္မည္ေသာ အူေၾကာင္ၾကား၊ငပ်င္းၾကီးတစ္ဦးအား ရန္ပံုေငြမ်ားပံုေအာ ေပးသည္ဟူ၏။ ထိုသိပၸံ ပညာရွင္ၾကီးလည္း အစပိုင္းတြင္ေန႕ညမဟူ ၾကိဳးကုပ္ ကာေလ့လာျခင္း၊ရွာေဖြေထာက္လွမ္းျခင္းအမႈတို႕ကို လုပ္ပါေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေရွးဦးမစြကပင္ အျခားအျခားေသာ ပညာရွင္အမည္ခံ အူေၾကာင္ၾကားမ်ားက လက္ဦးမႈရယူ၍ရွာေဖြျပီးျဖစ္ရကား ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ လူပ်င္း၊လူထူၾကီးအတြက္ အေထြအထူး ေဖာ္ထုပ္တင္ျပရန္မက်န္ေတာ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သိူ႕အျဖစ္မွန္ကို အမွန္အတိုင္း တင္ျပလိုက္
သည္ရွိေသာ္ ပံုမွန္ေလးရေနေသာ ရန္ပံုေငြ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ျဖတ္ေတာက္ျခင္းခံရမည္ဟူေသာအေတြးလက္လက္ျဖင့္ စိုေသာလက္မေျခာက္ေစရန္ အတြက္အရွည္ကိုရည္ေမွ်ာ္လ်က္ ကုပၼဏီ ပိုင္ရွင္တစ္စုအား …. “မိမိအေနျဖင့္ အပူတျပင္း၊အပတ္တကုပ္ ၾကိဳးစားသုေတသန ျပဳကာေနလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊မၾကာမွီ ကာလတစ္ခုတြင္ ခ်ားလ္စ္ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေကာက္ယူခ်က္၊ နယူတန္၏ ရူပေဗဒ ဆန္းေခတ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္၊ အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိန္း၏ ျပန္လွန္က်ိဳးေၾကာင္းစပ္ဆက္မႈသေဘာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မႈ မ်ားႏွင့္မနီးယိုးစြဲ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားႏိုင္ေသာ ေခတ္သစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ မိမိၾကားတြင္ အလႊာပါးေလးသာျခားေတာ့ သေယာင္ေယာင္”…. ညာရႊီး ေခြၽးသိပ္အခ်ိဳသပ္ကာခ်ဴေနေလေတာ့သည္။တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ရံုးခန္းသို႕လာကာ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၊ လက္ေထာက္မ်ား အတင္းေျပာ၊ျငင္းခုန္သည္ကိုအၾကီးအကဲတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒိုင္အျဖစ္ခံယူကာဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း၊အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေန႕လည္စာ၊ညေနစာတို႕ကို အရန္သင့္ခူးခတ္စားကာ အာဟာရျဖည့္ျခင္း၊ေန႕လည္ေန႕ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အင္အားျဖစ္ေစရန္ တစ္ေရးတစ္ေမာမွ်ခေလာေခၚအိပ္စက္ျခင္းစသည္စသည္တို႕ျဖင့္သုေတသနလုပ္ငန္းၾကီးကို အျပင္းအထန္လည္ပတ္လ်က္ရွိရာ မ်ားမၾကာေသာကာလတစ္ခုအေရာက္တြင္……

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္ အူတူေၾကာင္ေတာင္ ပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္အိပ္စက္ျခင္းမွႏိုးလတ္ေသာခဏတြင္ မိမိဖင္ေညွာင့္ရိုးေနရာတြင္အျမီွးေပါက္စ ေလးတစ္ခု ခုလုခုလု ႏွင့္ ေနရာယူေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုပ္ႏိုင္လိုက္ေလေတာ့သည္။ဥာဏ္အလႊာကို ေသခ်ာျဖတ္သံုးေလေသာ္ လူႏွင့္ေမ်ာက္တို႕အၾကား အလြန္နီးစပ္ပါလ်က္မတူညီကြဲျပားရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ကို ထင္ရွားစြာ သိျမင္သြားေလေတာ့သည္ဟူ၏။ငွင္းမွာ အျခားမဟုတ္ အလုပ္ ဟူေသာ အရာပင္တည္း။လူတို႕တြင္ အလုပ္ဟူေသာကိစၥအ၀၀ တို႕ကို ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျခလက္မနားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အျမီွးဟူေသာမလိုလားအပ္သည့္ ရမ္းခါရမ္းခါ ပစၥည္းမွာ မေပါက္ေရာက္ႏိုင္(သို႕မဟုတ္) ပေပ်ာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ထိုမွဆန္႕က်င္ဖက္ေတြးရေသာ္ေမ်ာက္ဟူေသာသတၱ၀ါကားအိပ္၊စား၊ကာမ ထိုသံုး၀ မွတစ္ပါးအျခားေသာ အလုပ္တာ၀န္ဟူသည္စိုးစဥ္းမွ မထမ္းေဆာင္ရကားအျမီွးရွိရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားဟုယူေသာ္ရေကာင္း၏ဟုဥာဏ္အလ်င္တြင္ထင္လင္းစြာ ေတြ႕ေလသည္။ထိုေနာက္ အခ်ိန္စကၠန္႕မဆိုင္း ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ၾကီးထံအေရာက္လွမ္းကာ မိမိ၏ မဟာ့မဟာ ေတြ႕ရွိမႈၾကီးကို ၀မ္းသာအားရ ေလေပးရန္ ခ်ီလွမ္းေလေတာ့သည္။

ေနာက္ကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္မည္ေသာ လူၾကီးမင္းရံုးခန္းေပါက္၀ အေရာက္ တံခါးမေခါက္၊ခြင့္မေတာင္းပဲ ၀င္ေလရာ အတြင္းတြင္ …လူတစ္ရပ္နီးပါးမွ်အရွည္ရွိေသာ အျမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ခါးပတ္အျဖစ္ပတ္ကာေဘာင္းဘီျပင္၀တ္ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ လူၾကီးမင္း ကိုထင္ရွားစြာေတြ႕လိုက္ရပါေလေတာ့သတည္း..။

လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ေလးအတြင္း၀ယ္..လူရွင္းေနစဲပင္။ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ရွိေနတုန္း။တစ္ေယာက္ထဲေသာစား
သံုးသူအျဖစ္ရွိေနေသာလူလတ္ပိုင္းတစ္ဦးထိုင္ေနေသာစာပြဲ၀ိုင္းေလးသို႕ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ရွိလူရြယ္တစ္ဦး
ေရာက္လာျပီး ခြင့္မေတာင္းပဲထိုင္ကာ……..

အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာကို္အေတာင္ပံမပါဟုနားလည္ထားလွ်င္မွားပါလိမ့္မယ္၊မိတ္ေဆြ။သူ႕မွာအေတာင္ပံရွိတယ္ဆိုတာ
ကြၽန္ေတာ္သိတာသိပ္မၾကာေသးဘူးဗ်။မိတ္ေဆြၾကည့္ရတာကြၽန္ေတာ္ေျပာတာသိပ္မယံုသလိုပဲ။ရပါတယ္။ကြၽန္
ေတာ္ေျပာတာကိုကအဆန္းၾကီးလိုလိုျဖစ္ေနတာကိုး..ေနာ္။(……….)ဟုတ္တယ္ဗ်။အဲဒီ..အခ်စ္ဆိုတာၾကီးကကြၽန္
ေတာ့္ဆီကိုျဗဳန္းဆို၀င္လာတာေလ။မေတာ္တဆ၀င္တိုက္မိတယ္လို႕ေျပာရင္လည္းမမွားဘူး။အဲ..မွားတယ္လို႕ေျပာ
ရင္လည္းရႏိုင္တယ္။(ဘာေတြလဲဟ..ဒီငေၾကာင္။)မေတာ္တဆဆိုတဲ့ဟာကရာႏႈံးျပည့္မွန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္”ျဗဳန္း”
ဆိုတာၾကီးကေတာ့မမွန္ဘူးဗ်။သူကလိပ္ျပာေလးတစ္ေကာင္ကိုး..ေနာ္။အဲလိုျဗဳန္းဆိုျပီးဘယ္လာပါ့မလဲ။သူ႕ရဲ႕အ
ေတာင္ပံေလးႏွစ္ဖက္ကို”ဖက္လက္..ဖက္လက္”နဲ႕ပ်ံျပီးလာတာေပါ့။(သြားရွာျပီ။)နားရွဳပ္သြားျပီထင္တာပဲ။ဟဲ..ဟဲ။
အားမနာပါနဲ႕ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားမ်က္ႏွာၾကီးကို ၾကည့္ျပီးကြၽန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။နားရွဳပ္တယ္ဆိုရင္ရွင္းျပရမွာေပါ့။
(ဒီေန႕ေတာ့ ျပႆဒါးပဲေဟ့။)

ဇာတ္လမ္းအစကဒီလိုဗ်။ဧျပီေႏြရဲ႕ေန႕လည္ခင္းတစ္ခုေပါ့။(ကဗ်ာမဆန္လိုက္တာ။သူမ်ားေတြကဒီဇင္ဘာနံနက္ခင္း
ေတြ၊ဘာေတြနဲ႕စတာ။သူ႕က်မွ…ထြီ။)ဟိုး။နားေထာင္ပါဦး။အေအးဆိုင္ေလးတစ္ခုမွာကြၽန္ေတာ္ထိုင္ေနတုန္းမွာေပါ့။ သိပ္လွတယ္လို႕ေျပာလို႕ရတဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အဲဒီအေအးဆိုင္ေလးထဲကို၀င္လာတယ္။တစ္ကယ္ဗ်ာ။သူ႕
အကၤ်ီလက္ေလးႏွစ္ဖက္က…ဘယ္လိုေျပာရမလဲဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ္ကလည္းမိန္းမ၀တ္အကၤ်ီေတြနဲသိပ္မရင္းႏွီးဘူးဗ်။
(ညံံ့ခ်က္ကကြာ။ႏိုးတူးပဲထင္တယ္။)ေၾသာ္..သိဘီ။သိဘီ။လက္ႏွစ္ဖက္ကေခါင္းေလာင္းပံုေလးလိုေလ။အဲဒါမ်ိဳးေပါ့။
ဒါေပမယ့္က်ဳပ္မ်က္လံုးေတြထဲမွာေတာ့သူကေတာ္ေတာ္ကိုလွေနတာဗ်။ၾကည္ေအးေနတာပဲ၊သိလား။(အင္း..ဒီအ
ရူးေတာ့အမဲသားႏွပ္နဲ႔တိုးခဲ့ေခ်ျပီ။)အဲ.သူ႕အကၤၤ်ီေလးကအ၀ါေရာင္ေလး၊ေနာက္အျပာေရာင္လည္းနည္းနည္းပါ
တယ္။(ေၾသာ္.ေၾသာ္.ဆက္ပါဦးမေျပာလည္းဆက္ေလထြားဦးမယ့္ရုပ္ပါပဲေလ။)ခင္ဗ်ားပဲစဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။ဒီေတာ့
လမ္းေလွ်ာက္တိုင္းေျခတစ္လွမ္းလွမ္းလိုက္တိုင္းေတာင္ပံခတ္သလိုမ်ိဳးေလးနဲ႕၊ခင္ဗ်ားေကာမ်က္စိထဲျမင္ျပီလား။
ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မ်က္စိထဲကကိုခုထိမထြက္ေသးဘူးဗ်။(ျဖစ္ရေလ။..)

ေနာက္သူက၀င္လာျပီးကြၽန္ေတာ္နဲ႕မလွမ္းမကမ္းမွာထိုင္ျပီးအေအးတစ္ခြက္မွာေသာက္တယ္ဆရာ။(အလဲ့..ဒီ
ေကာင္ကငါ့ကိုဆရာေတြ၊ဘာေတြေခၚလို႕..မဆိုးဘူးတိုးတက္လာျပီ။ဟင္း..ဟင္း..။)အို….မ်က္ႏွာေလးကေလ။
ၾကည္ရွင္းျပီးေအးျမေနတာပဲဗ်ာ။(ဘာလည္း..ေရခဲတုန္းၾကီးလားဟ..။)ထိုင္ေနပံုေလးကလဲေလ၊က်က္သေရအ
ျပည့္၊အျပည့္ဆိုမွအျပည့္။အေအးေသာက္ေနတာေလးကလဲေလဗ်ာ..။ဟို…ဟို..ဘယ္လိုေျပာရပါ့။(မေျပာပါနဲ႕
ေတာ့ကြာ။..ေတာ္ပါေတာ့။)အဲဒီလိုပဲမွတ္လိုက္ေတာ့ဗ်ာ.ေနာ္။ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတာမိတ္ေဆြနားလည္တယ္မလား။ အိုေကေနာ္။ဟုတ္ျပီဗ်ာ.ေဟ့LONDONတစ္ပြဲေလာက္ကြာ..ညီ။(အေစာကတည္းကမွာေရာေပါ့။)ေသာက္ပါဗ်ာ။
ေၾသာ္..ေဟ့..မီးျခစ္ေပးပါဦးကြာ။ခဏေလး..ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာဘယ္နားေရာက္သြားျပီလဲ။…ေၾသာ္..သူအေအး
ေသာက္တာေနာ္..။ဟုတ္တယ္။သူအေအးေသာက္ေနတာ။သူအေအးေသာက္ေနပံုေလးကၾကည့္ေကာင္းလြန္းလို႕
ဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ့ခြက္ထဲကအေအးေတြကုန္တဲ့အထိ၊ဟုတ္ဘူး၊အေအးေတြကုန္တာေတာင္မသိဘဲေလေတြစုတ္တဲ့
အသံၾကားတဲ့အထိကိုကြၽန္ေတာ္တစ္ေမ့တစ္ေမာေသာက္မိသြားတယ္။အဲဒါေပါ့ဗ်ာ။အဲလိုေၾကာင့္သူကရုတ္တ
ရက္ပဲကြၽန္ေတာ့္ရွိတဲ့ဖက္ကိုလွည့္ၾကည့္တယ္ဗ်ာ။ (ေ_ာက္ရူး..။) ကြၽန္ေတာ္အရမ္းကို ရင္ေတြခုန္ျပီး အရမ္းကို
ေပ်ာ္တာပဲ..သိလား။ဒီလိုမွန္းသိရင္အစတည္းကဒီလိုလုပ္လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ဟဲ..သူကတစ္ခ်က္ပဲၾကည့္တာဗ်။
ျပီးေတာ့ျပန္လွည့္သြားေရာ။(မင့္ပံုကိုကေၾကာက္စရာကိုး။ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျပဴးူျဖဲၾကည့္ေနမွန္းမွမသိတာ။
ႏွာဘူးရ..။)

ေနာက္သူပိုက္ဆံရွင္းျပီးထေတာ့ကြၽန္ေတာ္လည္းေနာက္က ထလိုက္တာေပါ့။ပိုက္ဆံမရွင္းပဲထေျပးတယ္မွတ္ျပီး
ဆိုင္ရွင္ကေနာက္ကလိုက္ေအာ္၊ကြၽန္ေတာ္ကမၾကား။ျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ရွက္စရာၾကီးဗ်။ဟတ္ .. ဟတ္။သူ
လည္းဒါကိုသတိထားမိမွာပါ..ေနာ္။(ေတာက္..ငါကြာ။စိတ္ညစ္တယ္။ဒီငနဲကေတာ့။)သူက..သူက..။ကြၽန္ေတာ္
ေျပာတာ..ဘယ္ေရာက္သြားျပန္ျပီလဲ။ဟုတ္ျပီ..သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္သြားတာ။သူ႕ေနာက္ကိုလိုက္သြားေတာ့..
အင္း..ဟုတ္တယ္။သူပန္းျခံေလးတစ္ခုထဲ၀င္သြားတာဗ်။ကြၽန္ေတာ္လည္းေနာက္ကလိုက္တယ္ဆိုမွေတာ့ အဆံုး
ထိလိုက္ေတာ့မယ္ဆိုျပီးဆက္လိုက္သြားတာေပါ့။သူကပန္းျခံထဲကခံုတန္းေလးမွာ၀င္ထိုင္ေနတယ္ေလ။ကြၽန္
ေတာ္လည္း သူနား၀င္ထိုင္ရဲတဲ့သတိၱမရွိေလေတာ့..ဟဲ…မနီးမေ၀းကပဲေယာင္ေပ၊ေယာင္ေပနဲ႔ၾကည့္ေနေတာ့
တာေပါ့ဗ်ာ..။ေနာက္ရုတ္တရက္ဆိုေကာင္မေလးရဲ႕အေတာင္ႏွစ္ဖက္။ဟုတ္ဘူး..လက္ႏွစ္ဖက္ကေတာင္
ပံေတြျဖစ္ျပီးထပ်ံေလေရာဆရာေရ။(ဘာလဲ..။ျဂိဳလ္ၾကီးကိုးလံုးတစ္ခါတည္းေခါင္းေပၚတက္ေနေနၾကသ
လားကြာ။ေတာ္ပါေတာ့။)ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႕ကိုမိလိုမိျငားလွမ္းဆြဲေတာ့မမိပါဘူးဗ်ာ..။ဟင့္..အီး..အီး…။

ထိုစဥ္..”ေဟ့..ဟိုမွာေတြ႕ျပီ။ကားရပ္၊ကားရပ္..။ေဟ့..မေျပးနဲ႕ေနာ္..။..” အသံဗလံမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးရံုကားလို
ကားတစ္စီး”ကြၽိ” ခနဲ ဆိုက္လာျပီး ကားေပၚမွ လူႏွစ္ေယာက္ ေျပးဆင္းလာကာ ပံုေျပာသူလူငယ္ကို ဖမ္းလိုက္
ပါေတာ့သည္။လူငယ္လည္း…တစ္ဟီးဟီး..တစ္ဟားဟား ..တစ္ငိုငို..တစ္ရီရီ ႏွင့္ ရုန္းရင္းကန္ရင္း လိုက္ပါသြား
ေလေတာ့သည္။ ေနာက္ ကားေရွ႕ခန္းမွမ်က္မွန္ႏွင့္လူၾကီးတစ္ဦးဆင္းလာျပီးနားေထာင္သူလူလတ္ပိုင္း
ထိုလူကို ..”စိတ္မရွိပါနဲ႕ဗ်ာ ..။ဒီလူက စိတ္ေရာဂါကုေဆးရံုကထြက္ေျပးသြားတဲ့လူနာခင္ဗ်..။စိတ္ေဖါက္ျပီး
သူေလွ်ာက္ေျပာတတ္တယ္ေလအႏာၱရာယ္ေတာ့မေပးတတ္ပါဘူး။ဒါနဲ႕ခင္ဗ်ားကိုျမင္ဘူးသလိုလိုပဲဗ်..။
ခင္ဗ်ားနာမည္က..”

“ဆရာကြၽန္ေတာ့ကိုတစ္ကယ္မမွတ္မိေတာ့ဘူးလားဗ်..။ကြၽန္ေတာငေထာ္ေလဗ်ာ..။ဟီး..ကြၽန္ေတာ္လည္း
ဆရာတို႕ဆီကလူနာေဟာင္းပဲဗ်..။ကြၽန္ေတာ္ခုေနေကာင္းသြားပါျပီ။ဆရာတို႕ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ..။”

“ေအးဗ်ာ..။ခင္ဗ်ားက်န္းက်န္းမာမာ ရွိေနတာကိုေတြ႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း၀မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ..။ ခုဘာ
ေတြလုပ္ေနတာလည္းဗ်..။”
“ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ၊မလုပ္ပါဘူးဆရာ..။တစ္ကယ္ေျပာေနတာပါ။ကြၽန္ေတာ္ေနေကာင္းပါတယ္။..”
“အင္း ..ဒါဆိုလည္း ..ကြၽန္ေတာ္တို႕နဲ႕ လိုက္လည္ပါဦးလားဗ်ာ..။ဟိုမွာ..မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေလး
ေတြနဲ႕ေတြ႕ရတာေပါ့ဗ်ာ..။”
“အာ…မလုပ္ပါနဲ႕ဆရာရယ္..။ကြၽန္ေတာ္သြားေတာ့မယ္ေနာ္..။ခြင့္ျပဳပါဦးဗ်ာ။..”
“ေဟ့ … လာၾကဦး..။ဒီက်န္တဲ့တစ္ေယာက္ပါေခၚသြားမွရမယ္။ဒီေကာင့္ကုိၾကည့္ၾကစမ္းပါဦး။ေနေကာင္း
တယ္သာေျပာတယ္။ခါးမွာလည္းယပ္ေတာင္စုတ္ၾကီးထိုးလို႕။ေတာက္..အရူးေတြမ်ားကြာ။သူငါ့ကိုေက်ာ
ေပးျပီးလွည့္လိုက္တာ၊ဘြားကနဲကိုတန္းမိေတာ့တာပဲ။ ငါမသကၤာလို႕အစ္ၾကည့္တာ၊မိတာပဲ။ တစ္ခါတည္း
ေခၚသြား..ဒီေကာင္ကိုပါ။ ဒီတစ္ခါေတာ့တစ္ေယာက္လိုက္ရွာရင္းႏွစ္ေယာက္မိသြားျပီေဟ့။”

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္းရွိ ေကာင္တာမွ အမယ္အိုၾကီးသည္ ထိုအျဖစ္ကို ၾကည့္ျပီး ..ဟင္းကနဲ
သက္ျပင္းခ်ကာျငီးလိုက္သည္မွာ..”ေၾသာ္..ဘုရားေဟာမ်ားတယ္မွန္ပါလား။ ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုး အရူးေတြနဲ႕အျပည့္..။အင္း..အင္း..။အနိစၥ၊အနတၱ၊ဒုကၡ…”

ဒီမနက္ သူႏိုးထလာသည္။ ထံုးစံအတိုင္းသာျဖစ္ျပီး ဘာမွထူးထူးျခားျခားေတာ့မရွိလွ။ပံုမွန္အတိုင္းမ်က္ႏွာသစ္မည္၊သြားတိုက္မည္၊
ေရခ်ိဳးမည္။အိမ္သာတက္ ေနာက္ မနက္စာစားလိမ့္ဦးမည္သာ။ ထူးဆန္းသည္ ဟူေသာ အရာတစ္ခုမွမပါ၊သစ္လြင္မႈရနံပါးပါးေလး ေတာင္မရေသာ ဘ၀ ။ျပင္းရိဖြယ္အတိျပီးေသာ ျဖစ္တည္မႈ။ သူတစ္ကိုယ္ရည္တည္ရွိမႈသည္ ဘာႏွင့္တူလို႕တူေနမွန္းသူပင္ျပန္
မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ေပ။

အိမ္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ေလးသာရွိေသာ တိုက္ခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းသာ အခန္းႏွင့္တူသေယာင္ရွိသည္။ ဧည့္ခန္းလည္းဒါ၊ထမင္းစားခန္းလည္းဒါ၊အိပ္ေတာ့လည္းဒီေနရာမွာပဲ။ခရုခြံေလးထဲေရာက္ေနသလိုလို မၾကာမၾကာခံစားမိသည္။
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့လည္း မီးျခစ္ဘူးေလးနဲ႕တူသလိုပဲ ဟုအေပါင္းအသင္းေတြကိုေျပာမိေတာ့ ၀ိုင္းရီတာခံခဲ့ရဘူးေသးသည္။
အရင္ကႏွစ္ေယာက္ေနေသာ္လည္း မင္းသားကယခု သူ႕ေကာင္မေလးနဲ႕ေနမည္ဆိုျပီးလက္ျပ၊အထုပ္ထမ္းလိုက္သြားေလေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲ က်န္ခဲ့သည္။ငုတ္တုပ္။အစေတာ့မေနတတ္မထိုင္တတ္။ေနာက္ေတာ့လည္း မီးဖိုက ျပန္က်လာတဲ့မီးေသြး
အေဟာင္းေတြလို သူ႕စိတ္ေတြကေအးခဲျပီးေနသားၾကသြားေတာ့သည္။ဘ၀ဆိုတာ ဒါပါပဲလားလို႕ခပ္ေျခာက္ေျခာက္ရီေမာ
ျပီးဟားတိုက္လိုက္ေတာ့လည္း ေနသာထိုင္သာရွိသလိုလို။

အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ ဘတ္စ္ကားစီးသည္။ဘတ္စ္ကားစီးရသည္ကလည္း အရင္ဘ၀က ငါးပိလုပ္ေရာင္းဘူးသည့္အလား၀ဋ္ေၾကြး
ရွိသည္ကို တစ္လံုးတစ္၀ ျပန္ဆပ္ရေသးသည္။လူန႕ံ၊ေခြၽးန႕ံ၊….န႕ံ၊….နံ႕။စံုသမထံုသင္းကာေနသည္။ရံုးေရာက္လွ်င္ အေနမနား မန္ေနဂ်ာကို ၾကည့္ဖား ျပီးမဆူမခံရေအာင္လည္း ေနတတ္ထိုင္တတ္ပါမွ ေတာ္ကာက်မည္။ေန႕လည္စာကိုေတာ့ရံုးနားကဆိုင္မွာ
ပဲလေပးစား၊လေပးမစားလွ်င္လည္းနပ္မမွန္ႏိုင္။တစ္လတြင္ ရက္ ၂၀ ေလာက္က ဘိုင္ပ်က္၊ေရခမ္းေလ့ရွိတာ ဒို႕ရိုးရာ။
ထမင္းဆိုင္ကို လေပးလို႕က်န္တာေၾကြးဆပ္ မိတ္မပ်က္။ဘ၀ဆိုတာ သီအိုရီေတြ၊ေဖၚျမဴလာေတြ အပိုင္းအစေတြ
ဆက္စပ္ထားသလားပဲထင္ေတာ့သည္။

တခါတရံေသာညေနခင္းဆို အခ်စ္ေဟာင္းေတြအေၾကာင္းျပန္ေတြး၊ၾကည္ႏူးစရာေလးေတြ ကိုျပန္ေအာက္ေမ့၊ဒီလိုနဲ႕ပဲရက္ေတြ
ၾကာလာ။ပ်င္းလာလွ်င္ လမ္းထိပ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာသြားျပီး ျပတဲ့ဇာတ္ကားေလးၾကည့္၊ျပန္လာလို႕မွထပ္ပ်င္းရင္ ဂစ္တာတီး။
သူမ်ားေတြလို ေရဒီယိုဆိုတာလဲမရွိေလေတာ့ေဘးတိုက္က အေဆာင္ေနကေလးမေတြ ေျပာတဲ့အတင္းေလညွင္းကို စိတ္၀င္စား
စရာရွိမည္ထင္လွ်င္၀ရံဒါမွာတိတ္တိတ္ေလးထိုင္ျပီးစြပ္က်ယ္ပါးပါး၀တ္ျပီးေတာ့ နားေသာတဆင္သည္။ဟိုေကာင္ေလးကအတန္း
ထဲက ဒီေကာင္မေလးနဲ႕ဘာလိုလို၊ဘယ္ေကာင္မေလးက ညာေကာင္ေလးကို က်ိတ္ၾကိဳက္ေနတာနဲ႕ေပါ့ေလ။ေကာင္မေလးက ကားတင္ေျပးမယ္ဟူေတာ့မၾကားဖူးေသးလို႕သာေတာ္ေသးသည္။

စိတ္အိုက္လာလွ်င္ အင္းယားကန္ေဘာင္ကိုတက္မည္။ အတြဲေတြ ကလိတာကို အသာၾကည့္မည္။ အတြဲေတြကဲတာကို အသာဟဲမည္။
ေနာက္ေမွာင္လာလွ်င္ (သို႕မဟုတ္)ျခင္ကိုက္လာလွ်င္ဒါရိုက္တာမပါပဲ အတြဲမ်ားသာပါသည့္ ထိုရွဴတင္မွသူျပန္မည္။ဒါေတြကို သူျပန္
အိမ္မက္ဖို႕မစဥ္းစား။စိတ္ေတြအရမ္းမြန္းက်ပ္လာလွ်င္ေတာ့ ဘုရားသြားတတ္သည္။ အလုပ္မွာ စိတ္ပင္ပန္း၊လူပင္ပန္းႏွင့္ တစ္ေနကုန္
နီးပါးေနရသည္မွာ မစားသာ။ဘုရားရိပ္တရားရိပ္က အလြန္ေအးသည္မွာမွန္လွေပသည္။စိတ္သာမခိုင္လွ်င္ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ဆြဲျပီး ထိုးအိပ္မိႏိုင္သည္။ညစာကေတာ့ အနီးရွိေစ်းေလးမွာ ဟင္း၀ယ္ျပီးခ်က္စားမည္။စားေကာင္းတယ္မေကာင္းဘူးဆိုတာေတာ့ ကိုယ့္လက္ရာနဲကကိုယ္မို႕မေ၀ဖန္ေၾကးေပါ့။

အိပ္မည္ဆိုျပီးမနက္ကတည္းက မသိမ္းဘဲေထာင္တားသည့္ ျခင္ေထာင္ထဲကို၀င္ျပီး အတင္းအိပ္ရန္ၾကိဳးစားသည္။အိပ္မေပ်ာ္
လွ်င္ငုတ္တုပ္ထထိုင္သည္။ေစ်းေပါေပါႏွင့္၀ယ္ရေသာ္ ဓါတ္မီးအစုတ္ေလးႏွင့္ ျခင္လိုက္ရွာမည္။မ်က္စိေညာင္းလွ်င္အိပ္ေပ်ာ္သြား
လိမ့္မည္။

ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာဖတ္လိုက္ရတဲ့ဟာသေလးပါ..။သေဘာက်တာရယ္.၊ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီကအေျခအေနေတြနဲ႕နီးစပ္
တာေၾကာင့္ရယ္အားလံုးေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ျပီးတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္..။
………………………..      …………………………….     ………………………….     ……………………………….

တစ္ရံေရာအခါဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ္တိုင္းျပည္တို႕၏ေထာင္ၾကီးသို႕ကေနဒါႏိုင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လာေရာက္
လည္ပတ္ေလသတဲ့။အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးစရာရွိသည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးၾကျပီးေနာက္ကေန
ဒါ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က စာသင္ေက်ာင္းမွာကေလးမ်ားနဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္းေျပာေတာ့ ဆိုဗီယက္၀န္ၾကီးမ်ား
ကလည္းစီစဥ္ေပးေလတယ္တဲ့။ထံုးစံအတိုင္း ဧည္သည္ေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မေရာက္လာခင္ဆိုင္ရာပိုင္ရာေတြက…
ကေလးေတြကိုဘာပဲေမးေမး…..” ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟာအလံုးစံုျပည့္စံုတဲ့ေနရာပါ။ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု
မွာျပည့္စံုေကာင္းမြန္စြာေနရတယ္..။”ဆိုတဲ့ ဘာလာလာေအာင္အေျဖမ်ိဳးေတြပဲေပါ့ေလ။(လဂြန္းအိန္တို႕ဆီမွာလိုပဲ
ေနာ္..။ :P)

ေနာက္ဧည့္သည္ေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လည္းေရာက္လာျပီးကေလးငယ္ေတြကို ေတြ႕ဆံုျပီးေမးျမန္းေတာ့တာေပါ့။

ခ်ဳပ္။ ။သားတို႕စာသင္ရတာ အဆင္ေျပသလား…။

ေက်ာင္း(၁)။ ။ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟာ အရာရာျပည့္စံုတဲ့တိုင္းျပည္ပါခင္ဗ်ာ..။

ခ်ဳပ္။ ။ သမီးေလးေရာ၊ေမေမတို႕က မုန္႕ဖိုးမွန္မွန္ေပးလား။

ေက်ာင္း(၂)။ ။ဟုတ္ကဲ့။ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္ရွင့္။

ခ်ဳပ္။ ။သားေလးေရာ၊ေက်ာင္းမွာစာလိုက္ႏိုင္လား။

ေက်ာင္း(၃)။ ။ဟုတ္၊အားလံုးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ဆိုဗီယက္ဟာ ကမာၻမွာအဆင္ေျပဆံုးပါခင္ဗ်ာ။

ဒီလိုနဲ႕၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လည္း ကေလးေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျပီး ျပန္ေရာဆိုပါေတာ့။အဲဒီအခ်ိန္မွအတန္းထဲကကေလး
မေလးတစ္ေယာက္ကတရွံဳရွံဳနဲ႕ငိုေတာ့တယ္တဲ့ဗ်ာ။ ဒါနဲ႕ေက်ာင္းကဆရာမေလးေတြကလည္းသမီးေလးဘာျဖစ္
တာလဲ။ညာျဖစ္တာလဲ။ဗိုက္ေအာင့္လို႕လား။ဒါဆိုသံေကာင္ရွိလို႕ပဲေနမွာနဲ႕၀ိုင္းေမးၾကေျပာၾကေတာ့ ကေလးကျပန္
ေျပာလိုက္တဲ့စကားေၾကာင့္အားလံုးပါးစပ္ေတြကိုေဟာင္းေလာင္းတဲ့ဗ်ာ…။

သမီးအဲဒီဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ေနရာကိုေရာက္ဖူးခ်င္လိုက္တာဆရာမရယ္... တဲ့ 😀

ကဲေမာင္မ်ိဳးေရ၊အခ်စ္နဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ ရီစရာေလး မရွိေပမယ့္ ရီရမယ့္ဟာေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကီးရဲ႕လမ္းမေတြေပၚေျခခ်မိတိုင္းစဥ္းစားမိတယ္…။
ငါတို႕ဘာေတြမွားေနလဲ၊မွားခဲ့တာလဲ၊ဘာေတြ ဆက္မွားၾကဦးမလဲ။

တိုးတက္မႈနဲ႕အလွမ္းေ၀းရတာ ဘယ္သူ႕မွာတာ၀န္ရွိလဲ…။
ဂုတ္ထိပ္တံတားၾကီးနားကိုေရာက္ေတာ့ေတြးမိတယ္။

က်ိန္စာေတြလို ကန္႕သတ္မႈေတြက တို႕ေတြေပၚမွာဘာလို႕ရွိေနရတာလဲ…။
တီဗီအစီအစဥ္ၾကည့္ရင္းေမာမိတယ္။

ေရွ႕ကသြားေလသူေတြရဲ႕ ေသြးေခြၽးေတြကို ဘယ္သူအားနာတတ္လဲ…။
ငါတို႕ ေသြးေခြၽးေတြေရာ ေပးဆပ္ဖို႕က်န္ေသးလားကြာ။

မသိနားမလည္တဲ့ျပည္သူေတြလို႕ေျပာေျပာေနတာမေမာၾကေသးဘူးလား…။
အင္းစိန္ေထာင္ထဲနားလည္တဲ့သူေတြေရာက္တာမနည္းေတာ့ဘူးေနာ္။

အိမ္မက္ဆိုးၾကီးရယ္ ရုန္းထြက္ႏိႈးထခြင့္ျပဳပါေတာ့ …။
အိမ္မက္အလြန္က ကမ္းေျခသစ္ကိုငါအေရာက္လွမ္းခ်င္လို႕ပါ။

အမွန္တရားဆိုတာ စာရင္းဇယားေတြနဲ႕လဲစားရတာမ်ိဳးလား…။
ဒီလိုဆိုရင္ စာရင္းဇယားေတြေအာက္က အမွန္တရားကို ခဏေလာက္ၾကည့္ခြင့္ျပဳပါ။

ေရေတြမယိုဆီးေအာင္ဆည္ေတြေဆာက္ျပီးသြားေပမယ့္…။
လူေတြ ကြၽန္ခံယိုဆီးသြားဖို႕ ေတာ့မင္းတို႕ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ေနာ္။

ကယ္္တင္တယ္ဆိုတဲ့စကားကို ထပ္ခါထပ္ခါမေျပာနဲ႕ေတာ့ကြာ…။
မင္းရဲ႕ကယ္တင္ျခင္း ကိုငါတို႕ေၾကာက္လွပါျပီ။

ျမိဳ႕ေတာ္သစ္ၾကီးရွိတာကို ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႕ ဂုဏ္ယူရမွာလား…။
ငါတို႕မွာ ထမင္းရည္နပ္မွန္ေတာင္၀မ္းသာရတဲ့ဘ၀။

ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနရတဲ့ စိတ္မရွည္မႈကို ကိုရီးယားကားေတြ နဲ႕အစားျပန္ရေၾကးတဲ့လား…။
ႏွစ္လံုး၊သံုးလံုးထိုးျပီး မေပ်ာ္ၾကပါနဲ႕ေတာ့။

လုပ္သလို မျဖစ္လို႕၊ျဖစ္သလိုလုပ္ေနၾကတဲ့လူေတြကိုႏွေျမာတယ္…။
ငါ့ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဒစ္စေကာင့္နဲ႕မေပးဘူး။

ဒီအရာဟာ တံခါးတစ္ခုပါ…
အိမ္လို႕ေခၚတဲ့ ေလးေထာင့္ပံုးေသတၱာတစ္လံုးရဲ႕၀င္ေပါက္ေပါ့။

ဒီအရာဟာ ညေနခင္းတစ္ခုပါ….
ေနာက္ကြယ္မွာ ေအးစက္စက္ဟင္းေတြနဲ႕တည္ခင္းတဲ့ ညေနစာထမင္းတစ္၀ိုင္းရွိတယ္။

ဒီအရာဟာ မိသားစုတစ္စုပါ…
ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းေတြနဲ႕ဖံုးလြမ္းထားတဲ့ အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာရဲ႕ျပရုပ္ပဲေလ။

ဒီအရာဟာ တစ္ခါးေပါက္တစ္ခုပါ…
ေနာက္ကြယ္မွာ အစီအစဥ္တစ္က် ေစာင့္ၾကိဳေနတဲ့ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႕ရယ္။

ဒီတံခါးေပါက္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ….

ရက္စက္ျခင္း
မာယာ
အသံဗလံ
တီဗီ အစီအစဥ္
ေအးစက္စက္ မ်က္ႏွာေသမ်ား
ခ်ိဳသာတဲ့ခိုင္းေစသံတစ္ခ်ိဳ႕
ကၽြတ္စီကၽြတ္စီမေက်နပ္သံေတြ
ပံုေသနည္းမနက္စာတစ္ပန္းကန္
မညီညာတဲ့အကၤ် ီ ေခါက္ရိုးေၾကာင္း
ပက္လက္လန္ေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အၾကြင္းအက်န္မ်ား
ပိုးစိုးပက္စက္လဲျပိဳေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀အိမ္မက္အပိုင္းအစေတြ
မ်က္ရည္စီးေၾကာင္းမည္းမည္းနဲ႕ အသည္းကြဲဇာတ္လမ္းအေဟာင္းတစ္ပုဒ္
အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ညတစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ကြဲရွပ္ရွပ္ရီေမာသံ
ခပ္ပါးပါးခင္းထားတဲ့ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္
နာတာရွည္အဆင့္ရွိတဲ့ သက္ျပင္းခ်သံသဲ့သဲ့…..။

မွတ္ခ်က္။ ။ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ အဆင္မေျပတာေလးေတြဆက္ေနလို႕ နည္းနည္းညစ္ျပီး၊လစ္ေနတာနဲ႕
ေရးျဖစ္သြားတာပါ..။ဖတ္ျပီးဘာၾကီးမွန္းမသိရင္လဲခြင့္လြတ္ေပးၾကပါ..။

ျပီးခဲ့တဲ့မဆလအစိုးရလက္ထက္မွာျမန္မာျပည္မွာတန္းစီတဲ့ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ဆီလိုခ်င္လား၊
ဆန္လိုခ်င္လား၊တန္းစီပါ။ရုပ္ရွင္လက္မွတ္လိုခ်င္လား၊ဘာလိုလို တန္းစီရပါတယ္။၈၈ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ျပည္သူေတြက တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို အလိုမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်သြားျပီး အဲဒီအစား တစ္ပါတီမွ အာဏာမရႏိုင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အစားထိုး၀င္ေရာက္လာပါတယ္။စစ္အစိုးရကရိုးရာမပ်က္ အဲဒီတန္းစီယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားေပမယ့္ ဒီယဥ္ေက်းမႈအၾကြင္းအက်န္ ေတြကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွေတြ႕ႏိုင္ျမင္ႏိုင္ဆဲပါ။ ရပ္ကြက္ထဲမွ တစ္ပါတ္ကို ၂ရက္၃ရက္ေလာက္ကို အိမ္ရွင္မေတြ ဆီတန္းစီရပါတယ္။အတြဲေလးနဲ႕ ရွပ္ရွင္သြားၾကည့္ျပန္ရင္လဲ၊ယုတ္စြအဆံုး ႏိုင္ငံျခားသြားရေအာင္ passport လုပ္ေတာ့လဲ တန္းစီပါပဲ။လြတ္လပ္မႈကို အရိုးစြဲျမတ္ႏိုးတဲ့ လဂြန္းအိန္ တို႕လိုလူစားမ်ိဳးေတြကေတာ့ ဒီတန္းစီရတာၾကီးကို ေတာ္ေတာ္မုန္းတာအမွန္ပါ။ ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြ၊ကိုယ့္ေျခေထာက္ေတြကို ကိုယ္မပိုင္သလိုနဲ႕၊သူမ်ားအမိန္႕ကို နာခံေနရတာ လို႕ပဲ စိတ္ထဲမွာထင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္အစား တစ္စားပြဲ အျပီးရွင္းစနစ္ ၊ အဂၤလိပ္လို one-stop service ျဖစ္ရင္ေကာင္းမွာပဲ လို႕ေတြးမိတယ္ဗ်ာ။ဘာေတြကြာလဲဆိုတာအားလံုးသိမွာပါ။အခ်ိန္ကုန္၊လူပန္းျဖစ္တာေတြ အမ်ားၾကီးသက္သာသြားမွာေပါ့..ေနာ္။ဆိုလိုတာက အစိုးရရံုးေတြမွာ လုပ္ေစခ်င္တာပါ။ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႕၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ဘံုးေဗာလေအာ ဖိတ္ေခၚခ်င္ရင္ ဒီစနစ္ဟာမရွိမျဖစ္လိုပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ကမွ ျမန္မာရိုးရာ တန္းစီယဥ္ေက်းမႈၾကီးကို လက္ခံႏိုင္မွာမဟုတ္လို႕ပါ။ ဒါဆို ဘာေၾကာင့္မ်ား တန္းစီခိုင္းရတာလဲ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါ လဲ။နည္းနည္း အေတြးေလး ေဘးကိုလ်ံက် ၾကည့္ဖို႕ၾကိဳးစားရေအာင္။အေျဖ ေတာ့ရွင္းပါတယ္။ ဘယ္သူေတြသာ အႏိုင္ရျပီး အမိန္႕ေပးေနတယ္၊တနည္းေျပာရရင္ ဘယ္သူေတြက အထက္ကဆိုတာ ျပခ်င္တာပါ။ငါေျပာမယ္၊နားေထာင္ ဆိုတဲ့ ဆရာၾကီး ဂိုက္ထြားတဲ့ အထာပါ။ငါ့ကိုမလွန္နဲ႕၊ငါ့ကိုလွန္လိုက္လို႕ ငါမရွိရင္ ဒီလိုမင္းတို႕ရမွွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာတရားလဲပါပါတယ္။ အရိုးရွင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ လူလူခ်င္းအရာမသြင္းပဲ အႏိုင္က်င့္တာသတ္သတ္ပါပဲ။တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္မဟုတ္ေလေတာ့လဲ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လူေတြဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း သူ႕ၾသဇာခံရတဲ့ဘ၀ၾကီးကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာေတာ့တာပါပဲ။ေနာက္ တန္းစီတာနဲ႕သိပ္မျခားနားတဲ့ နည္းကေတာ့လူကိုဟိုရံုးဒီရံုးဆိုျပီးရံုးေတြဆီကိုကုလားဘုရားပြဲလွည့္သလိုမ်ိဳးပတ္ခ်ာလည္တန္းစီလွည့္ခိုင္း
တာမ်ိဳးပါ။ျပည္သူေတြကသိပ္ကို အားယားေနပါသလား။ အလုပ္လုပ္ျပီးေတာ့လည္းအခြန္ထမ္းရေသးတယ္။ ခိုင္းတဲ့ရံုးေတြလဲပဲပတ္ေျပးေပးရေသးတယ္။ဒါလဲ ႏိွပ္စက္နည္းတစ္မ်ိဳးပဲလို႕သတ္မွတ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ဒါေတြဟာ ျပည္သူေတြကို ႏိွပ္စက္အႏိုင္က်င့္ရံုမွ်မကသူ႕၀န္ထမ္းေတြအတြက္စားေပါက္ကိုခ်ဲ႕ေပးတဲ့သေဘာလဲပါတယ္ဆိုတာပါတစ္ပါတည္း
ေျပာပါရေစေတာ့။ဒီလိုဟိုရံုးဒီရံုးေျပးေတာ့မွ အခ်ိန္ေတြကုန္ၾကမယ္။မကုန္ခ်င္တဲ့သူလား..လာထားပါ၊လကၻက္ရည္ဘိုးေလး။ေနာက္ေတာ့
ဒီေလာက္နဲ႕မကပဲ ဟိုလိုလို၊ဒီလိုလိုေတြပါေပါလာပါေတာ့တယ္။တစ္စားပြဲအျပီးရွင္းစနစ္မွာေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြမရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မ်က္စိေအာက္ကအေပ်ာက္မခံၾကည့္ေနၾကမွာဆိုေတာ့..ဟဲဟဲ။စားေပါက္ေတြကေပ်ာက္ျပီေပါ့ေနာ္။
ေပါက္ကြဲတာလဲေတာ္ေတာ္မ်ားေနျပီထင္တယ္။ဒီေလာက္ပဲေရးေတာ့မယ္။ေတာ္ေသးျပီ။

သူနဲ႕ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ မသိၾကပါ။ အစကတည္းကမသိပါ။ သို႕ေသာ္ အမွတ္တမဲ့ ဆံုစည္းၾကျခင္းျဖစ္ျပီး သိၾကခင္ၾက၊ရင္းႏွီးၾကတာမ်ိဳး
ရယ္ေပါ့။ကြၽန္ေတာ့ ဘ၀ ထဲမွာ ဘာရယ္မဟုတ္ပဲ၀င္လာျပီး၊ဘာရယ္မဟုတ္ပဲ ျပန္ထြက္သြားၾကတဲ့ အျခားအျခားေသာ မိန္းကေလးေတြလိုပဲ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ရင္းႏွီးမိတာေတာ့ ၀န္ခံပါတယ္။ သူ႕အေၾကာင္းလဲကိုယ္မသိ၊ ကိုယ့္အေၾကာင္းလဲ သူမသိခင္ေလးမွာပဲ ရင္းႏွီးမႈအတိုင္းအတာေလးေတြ ေတာ္ေတာ္ ကိုတိုးတက္လာတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒီအထိလဲ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ပါပဲေပါ့။ ရင္ထဲမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲရွိေနခဲ့ေသးတယ္။ မရိုးသားတဲ့အေတြးေလး နဲနဲပါးပါးေတာ့ ၀င္လာတတ္ျမဲဆိုေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးမွာ သူလဲရွိေနတတ္မွာပါဆိုျပီး ျဖည္ခ်မိဖူးတယ္။ အခ်ိန္ ေတြမၾကာခင္ သူ႕ အေၾကာင္းေတြကို သိလာရေတာ့ သိပ္ကို အံ့ၾသသြားမိတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ သူဟာ ေတာ္ေတာ္ ကိုေပြရွဳပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တဲ့။ ယံုႏိုင္စရာမွ မရွိေလခ်င္းရယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေအးခ်မ္းတဲ့ ရုပ္ရည္ နဲ႕ တည္ျငိမ္တဲ့ အမူအရာေတြက မ်က္ႏွာဖံုးတစ္ခု လိုပဲလား။ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္သြားမိတယ္။ ေသခ်ာတယ္ဆိုတဲ့ လူရဲ႕အေျပာတစ္ခုနဲ႕တင္ ကြၽန္ေတာ္သု႕အေပၚမွာ သံသယ ၀င္မိရင္ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ ေသးသိမ္တဲ့စိတ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနမွာမရွိခ်င္ဘူးေလ။ကြၽန္ေတာ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ လူၾကီးဆန္ခ်င္ခဲ့မိတယ္။
ဒီေနာက္ေတာ့ သူ႕ကို ရင္းႏွီးမႈ ပိုရေအာင္ၾကိဳးစား၊ သူ႕အေၾကာင္းေတြကို ပိုသိရေအာင္ စံုစမ္းမိတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သူ႕အေၾကာင္းေတြကို စံုစမ္းေနတဲ့ အေၾကာင္းကို သူသိသြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ ကို အင္းယားကန္ေဘာင္ က စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ခုမွာ ေတြ႕ဖို႕ ခ်ိန္းလာေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း နဲနဲ ေတာ့ ရွက္တာလဲပါ၊ မလံုတာလဲပါေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ သူခ်ိန္းတဲ့ေနရာ ကိုေတာ့ သြားရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သတိၱ နဲ႕သြားခဲ့တယ္။ ဟိုလဲေရာက္ေရာ သူ႕ဖက္က ဘာမွ မထူးဆန္းသလို အေနအထိုင္နဲ႕ သူေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နဲနဲ ေတာ့ ေနသာထိုင္သာ ရွိသြားတာ ၀န္ခံရမွာပါပဲ။ သူ႕ကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ။ေနာက္ ေထြရာ ေလးပါးေတြ ေျပာလို႕အျပီးမွာေတာ့ သူကကြၽန္ေတာ့ ကိုေမးပါတယ္။  ရွင္ကြၽန္မ အေၾကာင္းေတြ လိုက္စုံစမ္းေနတာ ရိုးသားတဲ့ စိတ္နဲ႕လား၊မရိုးသားတဲ့စိတ္နဲ႕လားတဲ့။ ေစာေစာက စိတ္သက္သာရာ ရေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ဟာ မ်က္ႏွာ မထားတတ္ေအာင္ ရုတ္ရက္ခတ္သြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္သြားျပန္ေရာဗ်ာ။ ဒီအတြက္ကြၽန္ေတာ့မွာ အေျဖေတာ့ မရွိဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ့ကို ကြၽန္ေတာ္မွ မသိခဲ့တာ။ဒါအမွန္ပါ၊ယံုပါလို႕ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာမထြက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ သူ႕အေမးအတႊြက္ ေတာ့ အေျဖတစ္ခုေပးႏိုင္ရမယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာေျပာရမလဲ ။ကြၽန္ေတာ္ မရိုးသားခဲ့ဘူးလား။ကြၽန္ေတာ္ရိုးသားခဲ့သလား။ ရိုးရိုးေလးပဲေျဖရမွာ ကိုကြၽန္ေတာ္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားေန မိတယ္။ ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ မွ သူက ရွင့္မွာ တိက်တဲ့အေျဖမရွိရင္ ကြၽန္မကိုခြင့္ျပဳပါဦး၊ကြၽန္မျပန္ပါဦးမယ္ ဆိုျပီး ထျပန္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕မ်က္၀န္းမွာေတာ့ မ်က္ရည္ေတြ ၀ဲသီလို႕ပါ။ သိပ္ရွင္းရွင္း မျမင္လိုက္ရေပမယ့္ သူငိုမ်ားေနသလားေပါ့။ ဒီလိုနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ သူေနာက္ ထပ္မဆံုျဖစ္ၾကေတာ့ ပါဘူး။ကြၽန္ေတာ္ သတိရ လို႕ဖံုးဆက္ျဖစ္ရင္လဲ သူမရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျဖက ပံုမွန္ၾကားရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္လာပါတယ္။

သူနဲ႕အဆက္အသြယ္ျပတ္ျပီးရက္ပိုင္းမွာပဲ သူ႕ သူငယ္ခ်င္းထဲက ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီးတဲ့ တစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို ဖံုးဆက္လာျပီး သူ႕အေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လဲ   တစ္ဖက္က အတည္ေျပာေနတာ၊ စာနာတဲ့အေနနဲ႕ ေျပာေနတာေၾကာင့္ နားေထာင္ရင္း သိရတာက …… သူ႕မွာ ရီးစားသနာ မ်ားတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ မ   ဆံူခင္ကပါတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ေတြ႕ျပီးခင္ျပီးေနာက္ေတာ့ သူေတာ္ေတာ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္တဲ့။အခု သူအိမ္ကေပးစားတဲ့သူနဲ႕လက္ထပ္ေတာ့မယ္တဲ့ ။သူနဲ႕လက္ထပ္မယ့္ အမ်ိဳးသားက လဲသူ႕ကို လာေတာင္းရမ္းေနတာၾကာျပီတဲ့။
သူက ကြၽန္ေတာ္ သူ႕အေပၚကိုမရိုးသားမွန္လည္းသိ၊သူကလဲ ကြၽန္ေတာ့ အေပၚမွာ စိတ္ညႊတ္တဲ့အတြက္ ဒီလူကို သူျငင္းထားတာတဲ့ေလ။

ေနာက္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာ သူ႕ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာနဲ႕ အတူ ေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္နဲ႕ တြဲျပီး ကြၽန္ေတာ့ အိမ္ကိုေရာက္ခ်လာပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီေန႕က တနဂၤေႏြ ေန႕ပါ။ ရံုးမတက္ရလို႕ အိမ္မွာေအးေအးေဆးေဆး အနားယူေနတာေပါ့။။သူယူမယ့္ အမ်ိဳးသားက ေက်ာက္သူေဌးဆိုပဲ။ဘြဲ႕ရပညာတတ္တစ္ေယာက္တဲ့ေလ။ ရုပ္ရည္ဥပဓိ အရလဲ လိုက္ဖက္ပါတယ္ဗ်ာ။ဖိတ္စာေပး ျပီး သူတို႕ျပန္အထြက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ သူ႕နာမည္ကို တိုးတိုးေလး ရြတ္မိလိုက္တယ္။ သူတစ္ခ်ိန္ကေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ ခု ကြၽန္ေတာ့မွာ တိက်တဲ့ အေျဖရွိေနျပီေလ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ကိုျပန္ေျပာျပဖို႕ေတာ့ အခ်ိန္ေတြ ေတာ္ေတာ္ိကုိ ေနာက္က်ေနခဲ့ျပီပဲ မဟုတ္လား။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္းကငမိုးသားေတြ ကို မိုးရြာေစခ်င္ ေပမယ့္ ငမိုက္သားကြၽန္ေတာ့ အတြက္ မိုးက တစ္စက္ကေလး မွမရြာေပးပါဘူး….။

ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္၊ သူငယ္ခ်င္းဆီက ေတြ႕တာ.. ပ်င္းေျပေပါ့ .. ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ေလး။ဟဲ..ဟဲ

I saw a က်ီး၊ on the tree
ေလးဂြနဲ႕ခ်ိန္၊target ပိန္
ပစ္ေတာ့ဖင္၊မွန္ေတာ့ေခါင္း
ဖုတ္ခနဲ ျပဳတ္က်၊ on the ground ..

ကေလးေတြ လဲ၀မ္းသာအားရအရ�ုးေတြဟ�ုနားဒီနားေစတီေတာ္လဲ ထီးေတာ္ေျမခဒီလ�ုေလွေလးေပၚကခ်မီးမီးမုန္႕စားျပီေနာ္ေရွ႕က�ုလာၾကေဟ့

Next Page »