တစ္ေန႕က အသိတစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရတယ္ၾကားလို႕ သတင္းသြားေမးတာ။
ဟိုေရာက္ေတာ့ ေမးတာေပါ့။ ဘာမႈနဲ႕လဲ..ဘယ္ေတာ့လြတ္မွာလဲေပါ့။

သူ႕အက်င့္ ကိုက နဲနဲ ေျပာရဲဆိုရဲ၊စိတ္ကလဲျမန္ဆိုေတာ့ လဲ ကိုယ္ကေတာ့ ပိုစိုးရိမ္တာေပါ့ဗ်ာ။
သူ႕အမ်ိဳးသမီးကေျပာျပပါတယ္…

ရွင္တို႕သူငယ္ခ်င္းကိုက ပါးစပ္သရမ္းတာ။ သူျငိမ္ျငိမ္ေနရင္ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။
ခုဟာက ဘာမွမဟုတ္ပဲပါသြားတာ။ ျဖစ္ပံုကဒီလို .. ေဘးအိမ္က မီးၾကိဳးပ်က္က်ျပီးမီးမလာဘူး။
က်န္တဲ့အိမ္ေတြကလာတယ္။ အဲဒါ ကို သူတို႕က မီးသမားေခၚျပင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႕အိမ္က
မီးၾကိဳးပါျပဳတ္ ျပီးမီးမလာေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဟိုကမွ တိုင္ေပၚမွာ လုပ္လို႕ျပင္လို႕မျပီးေသးတာ။
ျပီးေတာ့ျပန္လာမွာေပါ့။

အဲဒါကိုရွင္တို႕လူက အျငိမ္မေနဘဲ ဓါတ္တိုင္ေအာက္သြား၊ျပီးေတာ့ ပြစိ ၊ ပြစိ နဲ႕ သြားေျပာတာ။
အဲဒါ .. အနားမွာေထာက္လွမ္းေရးက ရွိေနေတာ့ ခဏလိုက္ခဲ့ပါဆိုျပီး ဖမ္းသြားေရာလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ကလဲ သူဘာမ်ားသြားေျပာမိလို႕လဲ အမရယ္လို႕ေပးေတာ့

ဘာမွ မဟုတ္ဘူး .. သူေျပာတာက “ဒီေကာင္တက္လုပ္မွဘဲပ်က္ေတာ့တယ္” တဲ့..။ 😀