ငါတို႕အိမ္မက္ေတြ မက္ခဲ့ဘူးတယ္
လွပတဲ့ အိမ္မက္ေတြေပါ့။

ေထာင္နဲ႕ ခ်ီတဲ့ အဲဒီအိမ္မက္ေတြၾကား
ေျပးရင္းလႊားရင္း စီးေမွ်ာၾကတယ္။

အိမ္မက္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါ
အိမ္မက္ေတြဟာ ယံုၾကည္ေနျခင္းပါ။

ဒီအိမ္မက္ေတြကို ရပ္တန္႕လိုက္တဲ့
နာဂစ္ ရယ္ ….. ခုေတာ့ မင္းေၾကာင့္

ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ မလွပေတာ့ဘူး
လူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ဆံုးပါးခဲ့ရျပီ။

မင္းဟာ နာမည္ လွသေလာက္
မင္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့တာ ရက္စက္ျခင္းပဲ။

မိသားစုေတြ ကြဲကြာခဲ့ရေလျခင္း
ခ်စ္ခင္သူေတြ ေကြကြင္းရတဲ့နာက်င္ျခင္း။

ဒါေပမယ့္ မင္းသိထားဖို႕က နာဂစ္ ရယ္
မင္းရက္စက္ ရပ္တန္႕လိုက္ေပမယ့္

ဒို႕အိမ္မက္ေတြ ဆက္ရွင္သန္ဦးမယ္
ဒို႕ အိမ္မက္ေတြကို ဆက္ေမြးဖြားေစဦးမယ္။

ကမၻာဦးကတည္းက လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆိုတာ
ၾကိဳးစားမႈရဲ႕ ရလဒ္နဲ႕ ရွင္သန္ခဲ့တာပါ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ အသက္ဆက္ခဲ့တာမ်ိဳးပါ
ယံုၾကည္မႈေတြ နဲ႕ေရွ႕ဆက္ၾကတာရယ္ပါ။

ဒို႕လဲရင္ ဒို႕အခ်င္းခ်င္းကူၾကမယ္
ဒို႕နာရင္ ဒို႕အခ်င္းခ်င္း ကုၾကမယ္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အိမ္မက္ေတြ မွ်ေ၀မယ္။
စာနာျခင္းေတြ နဲ႕ဒို႕အသဲႏွလံုးေတြကို

အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လို႕လတ္ဆတ္ေစၾကမယ္ေလ
ဒီႏွလံုးသားေတြနဲ႕ပဲ အိမ္မက္ေတြဆက္မက္မွာေပါ့။