ေလျပင္းေတြ တိုက္ေနတယ္
ကိုယ္က်ိဳးေတြလိုက္ေနတယ္။

ဒီလိႈင္းေတြတက္လာတယ္
စိတ္ရိုင္းေတြဖ်က္လာတယ္။

ကူးရင္းႏွစ္တဲ့လူေတြ အတြက္
ကူရင္းႏွစ္တဲ့သူေတြ ရွိခဲ့မွာပါ။

ကူရင္းႏွစ္တဲ့သူေတြကိုမွ
ထူရင္းျပန္ႏွစ္ရက္တဲ့သူေတြလဲရွိေနတယ္ေလ။

နာဂစ္ေၾကာင့္လူေတြ နာက်င္ငိုေကၽြးေနၾကေပမယ့္
တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကြက္လပ္ေတြ ျပည့္လာလို႕ေပ်ာ္ၾကတယ္တဲ့။

ငတ္ေနၾကသူေတြကိုမွ ရွဳေနၾကတယ္
နာေနၾကသူေတြကိုမွ ေထာင္းတဲ့သူေတြ

ရုိးသားစြာ ဒုကၡေရာက္ေန သူေတြကို
ေကာက္က်စ္စြာ ကယ္တင္ခဲ့ၾကတယ္။

လႈဒန္းမႈ အစုစုမွာ သူတို႕နာမည္ေတြနဲ႕ ေနရာယူတယ္
ပံုရိပ္ေသ အခ်ိဳ႕အတြက္ လႈပ္ရွားခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ၾကတယ္။

လမ္းမွားေနတဲ့ အေရာက္ပို႕၀န္ေဆာင္မႈလဲ ရွိေသးတယ္
အိမ္မွားေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ ကေတာ့……..။